Dodatni Programi

Školica engleskog

Namenjena je deci uzrasta od tri godine do polaska u školu. Aktivnosti se tematski povezuju sa aktivnostima na maternjem jeziku. Na ovom uzrastu deca razvijaju svoj maternji jezik, pa taj urođeni mehanizam usvajanja maternjeg jezika treba aktivirati i u procesu usvajanja stranog jezika, u kome će deca aktivno i kreativno učestvovati u skladu sa svojim psihofizičkim sposobnostima i interesovanjima.

Motivisanost dece predškolskog uzrasta za učenje stranog jezika najbolje se podstiče učenjem kroz muziku i pokret, posmatranje, igru, glumu, crtanje i jednostavnu komunikaciju sa što manje prevođenja.

Ciljevi:

  • Približavanje stranog jezika deci predškolskog uzrasta i obezbeđivanje neophodne pomoći u usvajanju;
  • Razvijanje pozitivnih stavova prema stranim jezicima;
  • Razvijanje komunikativnih sposobnosti na stranom jeziku;
  • Usvajanje fonetskog sistema engleskog jezika i ovladavanje veštinom artikulisanja engleskih glasova;
  • Razvijanje analitičke sposobnosti za otkrivanje elemenata i struktura jezika;
  • Upoznavanje drugih različitih kultura i tradicija,
    Stvaranje osnove za dalje izučavanje engleskog jezika;

Školica ekologije

U sklopu EKO-radionice nastojaćemo da kod dece razvijamo svest o potrebi njihovog odgovornog odnosa prema okolini koja ih okružuje, da razvijamo svest o tome da prirodu i okruženje samo delimo sa drugima (ljudima i ostalim živim svetom) i da kao delić tog sveta ne možemo biti izvan ni iznad svoje okoline pa dakle i prirode.
Naš plan rada eko-školice je: edukacija o potrebi čuvanja i stalne brige o prirodi koja nas okružuje, potrebi za reciklažom (deci dostupnih materijala za reciklažu), akcija ozelenjavanja dvorišta, učestvovanje na eko-manifestacijama, izleta u prirodu…

Naš cilj je da budemo jedan od vrtića sa jasnom ekološkom misijom i proaktivnim delovanjem.

Sportić

Kroz sportić (kako kroz program rada u vrticu tako i kroz saradnju sa profesionalnim kadrom školice sporta) osmišljavaćemo i realizovati igre i aktivnosti za prevenciju deformiteta kod dece predškolskog uzrasta svakodnevno i kreativno osmišljavati rekreativne pauze, jutarnje telesno vežbanje i fizičke igraonice.

Privatni produženi boravak

Privatni produzeni boravak je organizovan produženi boravak za učenike osnovnih škola u Beogradu od I do IV razreda. Privatni produženi boravak nije samo čuvanje dece školskog uzrasta pre ili posle nastave dok su roditelji na poslu.

Privatni produženi boravak je usluga koja pruža mnogo više od toga!

Učenici osnovih škola, provode na nastavi deo dana kojI je najčešće organizovana po smenama. Vreme trajanja nastave u školi kraće je od vremena koje roditelji provode na poslu. Bilo kojim poslom da se bavite, radno vreme se znatno produžilo u odnosu na to kako je bilo pre par decenija dok ste Vi bili dete.

Postavlja se pitanje ne samo kako da organizujete čuvanje mlađeg osnovca, već i ko će mu spremiti i dati kvalitetan ručak i užinu i ko će sa njim uraditi domaće zadatke i pomoći mu oko učenja.
Čak iako imate bake i deke ili neku drugu osobu koja će čuvati dete dok ste Vi zauzeti, za decu je najbolje da provode što više vremena u društvu svojih vršnjaka. Zato su mnogi roditelji zainteresovani za privatni produženi boravak za svog osnovca. Tu ste sigurni da je Vaše dete stiglo bezbedno.

U privatnom produženom boravku svakom detetu su posvećeni nastavnici koji su tu zaposleni i koji će Vašem detetu pomoći da uradi sve domaće zadatke, da nauči sve što se učilo u školi tog dana i da mu razjasni sve što je detetu nejasno.Kada uradi sve zadatke u boravku, vreme je da se uz organizovane kreativne igre i sportske aktivnosti ili učenje jezika druži i igra sa svojim vršnjacima i uživa u svojim školskim danima!

Proslava rođendana

U vrtićima deca rado proslavaju svoje rođendane. Tako i mi u našoj ustanovi nudimo ovaj vid prigodnog programa. Deca u poznatom ambijentu,rađenom za tu priliku ,uz poznatog vaspitača koji vodi rođendan i uz nove i interesantne aktivnosti sa drugarima proslavljaju DIVAN DAN.

Roditelj je takođe zadovoljan pre svega cenom i prostorom,a onda i programom aktivnosti i osobom kojoj poverava animaciju dece.

Trajanje rođendana je tri sata.

Deca dobijaju prostor za igru i druženje uz animatora – vaspitača koji vodi računa o njima. Roditelj obezbeđuje piće, posluženje, grickalice i tortu.

Sadržaj aktivnosti je veoma bogat i raznolik. Zavisi od uzrasta slavljenika i njegovih gostiju, stila vaspitača – voditelja rođendana i prostornih uslova vrtića. Kreće se od pokretnih igara uz muziku,takmičarskih,saradničkih, u kojima je potrebno nekoga nadmudriti ili sarađivati sa nekim,do solo nastupa pod maskama i kostimima i mađioničarskih trikova vaspitača.

Dodatne aktivnosti kojima se beleže ovi važni datumi su fotografianje i snimanje,što obezbeđuje ustanova.
Roditelj sa ustanovom sklapa aranžman i angažuje vaspitača po svojoj želji.

Noćenje u vrtiću

Ptići prepelići su u prilici da vam ponude boravak deteta u vrtiću od petka (od 18h) do subote (do 11h).
ideja nam je da omogućimo deci da se ‘osete’ veliki, a roditeljima ‘slobodno veče’. Noćenja su grupna.
u toku večeri organizovaćemo tematske aktivnosti: pidžama parti, disco veče, poslastičarsko veče, mali istraživači, kretivne radionice…

U cenu je uključen kompletan program boravka za petak i subotu sa obrocima.