Stručni kadar

Medicinska sestra / vaspitač

Strukovni vaspitač

Diplomirani strukovni vaspitač

Stručni saradnik za engleski jezik

Vaspitač dece u jaslicama

Predstavnica KUD-a