Stručni kadar

Medicinska sestra / vaspitac

Strukovni vaspitac

Diplomirani strukovni vaspitac

Strucni saradnik za engleski jezik

Vaspitac dece u jaslicama

Predstavnica KUD-a