Stručni kadar

Medicinska sestra / Vaspitač

Stručni saradnik za engleski jezik

Diplomirani strukovni vaspitač

Predstavnica KUD-a

Vaspitač dece u jaslicama